Ook Nieuwkoop is akkoord met gezamenlijk azc: ‘Met pijn in het hart’

Foto ter illustratie Foto: x

KAAG EN BRAASSEM - De gemeenteraad van Nieuwkoop heeft donderdagavond tijdens de raadsvergadering ingestemd met een voorstel om samen met de gemeente Kaag en Braassem een opvanglocatie te vinden voor 367 asielzoekers. De gemoederen rondom de discussie liepen die dag hoog op: het gemeentehuis werd zelfs beklad.

De gemeenten Nieuwkoop en Kaag en Braassem maakten eerder in de week bekend samen op te trekken bij het zoeken van een asielzoekerscentrum (azc) voor 367 mensen. 188 binnen Nieuwkoop, 179 binnen Kaag en Braassem.

Door de krachten te bundelen willen de gemeenten aan de opvangvraag voldoen. Dat twee kleine gemeenten daarvoor samenwerken, is een primeur. Kaag en Braassem stemde eerder al voor het voorstel. Donderdag was de beurt aan Nieuwkoop.

'Nieuwkoop is vol'

Nog voor de raadsvergadering überhaupt was begonnen, stond de dag al in het teken van de stemming.

Op donderdagochtend ontdekten medewerkers dat het gemeentehuis beklad was met de tekst 'Nieuwkoop is vol. Tegen het azc'. Dat de meningen over de opvang van asielzoekers binnen Nieuwkoop uiteenlopen, bleek ook tijdens de vergadering.

'Geen democratisch besluit'

'We zien dit niet als een democratisch besluit', stelde Remco Hendriks, fractievoorzitter voor Samen Beter Nieuwkoop. 'In plaats van dat de landelijke politiek verantwoording neemt, schuiven ze het af en leggen ze dwang op bij gemeentes. Wie moet de dwalingen uit Den Haag uitleggen? De lokale gekozen raadsleden. Maar dit is niet uit te leggen.'

Volgens Hendriks heeft zijn partij 'slapeloze nachten' vanwege het voorstel. Ook verwees hij, dan wel niet expliciet, naar de bekladding van het gemeentehuis. 'Wij keuren sommige uitingen niet goed, maar de emotie komt ergens vandaan.'

Eveneens kritisch op het raadsvoorstel was Paul Platen, fractievoorzitter van de VVD. De partij vreest namelijk dat voorzieningen in Nieuwkoop, zoals onderwijs, zorg en vooral de woningmarkt, onder druk komen te staan door de komst van het azc.

'De huisvesting van asielzoekers is een urgent probleem. Tegelijkertijd worstelt Nieuwkoop met een zeer grote woningbehoefte. Het knelt dat op korte termijn een azc kan worden gerealiseerd en Nieuwkoop bot vangt met nieuwe woningbouwplannen.'

'Ruimschoots buiten de dorpen'

Uiteindelijk stemden zowel SBN als de VVD in met het raadsvoorstel om een opvanglocatie in het buitengebied van de twee gemeenten te realiseren. Maar niet voordat er een drietal moties waren ingediend en aangenomen.

Met de drie moties werd het college onder meer verzocht om het azc 'ruimschoots buiten de dorpen te stellen', bij de provincie aan te kloppen voor mogelijkheden om versneld nieuwe woningen te bouwen voor de eigen inwoners en om géén verdere crisisnoodopvang binnen Nieuwkoop beschikbaar te stellen.

'Mes op de keel'

Bij het stemmen voor het raadsvoorstel benadrukte Hendriks nogmaals te betreuren hoe het proces is verlopen. 'Wij nemen nu met het mes op onze keel een beslissing. We zullen met pijn in het hart instemmen, omdat niet instemmen nog schadelijker zou zijn voor onze inwoners.'

De VVD noemde op haar beurt de spreidingswet 'een democratisch aangenomen wet', maar gaf aan wel grenzen te willen stellen aan de opvang van vluchtelingen.

advertentie advertentie