Koninklijke onderscheiding voor vijf inwoners van Kaag en Braassem

GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM - Vijf inwoners van de gemeente Kaag en Braassem zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij werden maandag door burgemeester Marina van der Velde verrast met het nieuws.

Peter van Velzen uit Leimuiden, Tonny van der Meer-Moons uit Oude Wetering, Truida de Graaf-van Rijn en het echtpaar Hannes en Thea de Jong uit Roelofarendsveen hebben de koninklijke onderscheiding in ontvangst mogen nemen. Burgemeester Van der Velde bracht de lintjes bij vier van hen langs, de heer Van Velzen krijgt deze binnenkort.

Hieronder staat het complete overzicht van alle gedecoreerden, de tekst is van de gemeente Kaag en Braassem.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer P. G. van Velzen (Peter, woonachtig in Leimuiden)

De heer Van Velzen is al sinds 2009 drager bij Begrafenisvereniging Sint Barbara in Oude Wetering. Hij is nauw betrokken bij voorbereidingen en uitvoering van uitvaarten. Ook zijn actieve rol bij Tennisvereniging Leimuiden is van grote waarde, daar is hij al sinds 2008 vrijwilliger. Hij is betrokken bij het onderhoud van het tennispark.

SV Kickers ervaart zijn grote inzet ook al heel lang. Vanaf 1969 heeft de heer Van Velzen daar honderden kinderen opgeleid, zowel als trainer als in de rol van leider en coach. Hij is nog steeds betrokken als commissaris van ontvangst én als trouwe supporter. Ook bestuurlijk is hij actief geweest en is Lid van verdienste. Bij de Parochiekern St. Jan de doper is hij actief in de tuin en als drager.

Zwembad De Kleine Oase geniet al sinds 2007 van zijn inzet. Hij is daar actief met de groenploeg. Inmiddels als coördinator van al deze vrijwilligers. Van snoeien tot straatwerk; door Peter en zijn ploeg ziet het er geweldig uit. Ook voor andere taken in het zwembad is hij altijd beschikbaar.

Mevrouw A.M. van der Meer-Moons (Tonny, woonachtig in Oude Wetering)

Mevrouw van der Meer is van 2006 tot 2017 vrijwilligster geweest bij de welzijnsbezoeken bij 75-jarigen, eerst in Alkemade en na de gemeentelijke fusie in Kaag en Braassem. 11 jaar lang heeft zij met passie en inzet mooie gesprekken met de ouderen in onze gemeente gevoerd en hen geadviseerd over alle mogelijkheden.

Mevrouw van der Meer is sinds 2006 actief bij de ondersteuning thuiswonende dementerende ouderen van de Burenhulp, inmiddels onderdeel van de Driemaster. Zij zet zich nog steeds in als ‘vervangende mantelzorger’, om de vaste mantelzorgers een keer te kunnen ontlasten. Zij maakt nog altijd tijd voor een spelletje of wandeling met dementerende ouderen.

Mevrouw van der Meer-Moons heeft van 1994 tot en met 2016 de collecte van de Hartstichting georganiseerd in Oude Wetering en Roelofarendsveen. Dit heeft zij altijd met veel enthousiasme en passie gedaan. Zij is nog steeds actief als collectant.

Voor de vereniging ‘vrouwen van nu’ heeft zij meer dan 20 jaar allerlei bestuurlijke functies gehad. Tenslotte benoemen we haar inzet voor het Jacobus; waar zij bijdraagt in het rondbrengen van kerststukjes tot het werven van donateurs en subsidies.

De heer J.W.M. de Jong (Hannes, woonachtig in Roelofarendsveen):

De heer De Jong is sinds 1993 lid van Show Jachthoornkorps Kudelstaart en vanaf het begin actief en betrokken bij alle activiteiten van het korps. In 1995 heeft de heer De Jong geholpen met het slopen van het clubgebouw in Wageningen en het opbouwen van het nieuwe gebouw in Kudelstaart. In 2005 is de heer De Jong in het bestuur gekomen van het korps en heeft de functie gebouwenbeheer op zich genomen.

De heer De Jong is sinds 1980 voorloper bij uitvaarten voor Dragersvereniging St. Jacobus te Roelofarendsveen. In 1980 heeft hij het dragerschap overgenomen van zijn schoonvader en heeft al 40 jaar heel veel mensen eervol naar hun laatste rustplaats gebracht. Daarnaast regelt de heer De Jong ook dat het afscheid en de avondwake goed verloopt.

De heer De Jong heeft in 2016 een ouderwetse kwekerij opgericht bij het bedrijf De Veense Bukker in Roelofarendsveen, genaamd het Veense Akkertje. Hier kunnen bezoekers zien hoe vroeger bloemen en groentes geteeld werden. Een mooi project waarin samengewerkt wordt met Stichting Oud Alkemade en waar menig oud Veender een rondje maakt en met elkaar oude verhalen ophaalt. Kinderen maken zo ook kennis met de wereld achter het telen.

Mevrouw T.E.M. de Jong-van der Meer (Thea, woonachtig in Roelofarendsveen):

Mevrouw De Jong is sinds 1991 vrijwilliger bij De Zonnebloem afdeling Kaag en Braassem waar zij mensen die ziek zijn en hulp nodig hebben een bezoek brengt. Daarnaast helpt mevrouw De Jong bij de uitjes naar De Keukenhof, kerstvieringen, boottochten, ontspanningsmiddagen en kleinschalige activiteiten. In 2016, het jubileumjaar, met het 50 jaar bestaan van afdeling Kaag en Braassem, was mevrouw De Jong voorzitter van de feestcommissie en hebben alle zonnebloemgasten en medewerkers een geweldige dag gehad. Mevrouw De Jong daarnaast al 22 keer meegegaan op reis met De Zonnebloem als vakantievrijwilliger.

Mevrouw De Jong is al 50 jaar lid van Bridgeclub Alkemade en van 2000 tot en met 2012 heeft zij deel uitgemaakt van het bestuur van de vereniging. Zij was algemeen bestuurslid en zette zich jaren enorm in bij allerlei voorkomende werkzaamheden, verzorgen van prijzentafels, kerstdrive en zomerslotdrive. Ook de jaarlijkse klaverjasmiddag werd altijd door mevrouw De Jong verzorgd. Ook na het stoppen met het bestuur in 2012 is mevrouw De Jong nog steeds actief lid en helpt mee om iedere week de voorbereidingen voor de bridgeclub te verzorgen.

Ook binnen tafeltennisvereniging De Treffers zet zij zich in voor diverse vrijwillige taken. De scholen van haar kinderen hebben ook altijd mogen genieten van haar inzet via een actieve rol in de ouderraad en de medezeggenschapsraad.

Mevrouw G. de Graaf-van Rijn (Truida, woonachtig in Woubrugge):

Mevrouw de Graaf is vanaf 1 januari 1990 vrijwilliger in Verpleeghuis Oudshoorn in Alphen aan den Rijn en vanaf het begin betrokken bij de Brinkmiddag en de middag op het plein. Hierbij is zij de drijvende kracht achter het uitnodigen van bewoners en het begeleiden en ondersteunen van de bewoners tijdens deze middag.

Mevrouw de Graaf is één van de langst zittende bestuursleden bij Stichting welzijn Ouderen Leimuiden-Rijnsaterwoude en is sinds haar aantreden coördinator voor Tafeltje Dekje in onze kernen. Mevrouw de Graaf is verantwoordelijk voor de juiste levering van ruim 5000 maaltijden aan de senioren/cliënten in onze kernen. Daarnaast is mevrouw De Graaf ook verantwoordelijk voor de jaarlijkse uitgaansdag alsmede de winterbijeenkomsten.

Mevrouw de Graaf is daarnaast al vele jaren actief gemeentelid binnen de protestantse gemeente van Rijnsaterwoude. Een van de vrijwillige taken binnen de gemeente is het ouderenkerstfeest. Daarnaast is mevrouw De Graaf één van de gastvrouwen van de Vrouwendienst.

Mevrouw de Graaf is sinds 2010 vrijwilliger in zorglocatie Woudsoord te Woubrugge. Een organisatie van Wijdezorg. Maandelijks schenkt zij koffie en valt ook in voor andere vrijwilligers waar dat nodig is. Mevrouw de Graaf is altijd aardig en bereidwillig voor de bewoners, ze is geduldig en rustig.

Ook het Schoolhuis in Rijnsaterwoude geniet van haar inzet; zij helpt daar bij condoleances, bruiloften, diverse vergaderingen etc

advertentie advertentie