Steeds meer mensen in geldnood: Noodfonds Kaag en Braassem biedt helpende hand

geldstress Foto: Pixabay

KAAG EN BRAASSEM – Steeds meer mensen hebben moeite hun rekeningen te betalen. Gestegen energiekosten en de inflatie zorgen dat zij die het voorheen wisten te redden, nu in de geldproblemen komen. Noodfonds Kaag en Braassem biedt inwoners hulp bij plots optredende financiële problemen.

De stichting voorziet in (financiële) hulp aan inwoners van gemeente Kaag en Braassem die in acute geldnood zitten waarvoor andere voorzieningen niet of nog niet beschikbaar zijn. Het Noodfonds kent drie vormen van hulp. De eerste is een lening die zij kan toekennen als de hulpvrager voldoende aflossingscapaciteit heeft. De tweede vorm is een gift voor de hulpvrager die geen of onvoldoende aflossingscapaciteit heeft. De derde is in natura, zoals bij het vervangen of repareren van een niet functionerend gebruiksvoorwerp.

Noodfonds Kaag en Braassem

Het Noodfonds is in 2017 ontstaan doordat verschillende, binnen Kaag en Braassem werkzame, fondsen hiaten in de hulpverlening signaleerden. 'Het Noodfonds vervangt de bestaande fondsen niet', maakt het fonds duidelijk. 'Zij is ook niet gericht op een speciale doelgroep en is niet kerkelijk gebonden, maar biedt hulp aan iedereen die dat nodig heeft. De verwachting is dat hierdoor de grens voor mensen om een beroep te doen op het fonds een stuk lager is. En omdat sprake is van een breed gedragen algemeen Noodfonds kan (nog) beter hulp worden geboden aan mensen in acute nood, waardoor sociaal isolement kan worden voorkomen.’

Hulpvraag

Inwoners die in gemeente Kaag en Braassem staan ingeschreven en hier woonachtig zijn, kunnen een hulpvraag doen. ‘Het gaat om mensen die door omstandigheden in geldnood verkeren en waar (nog) geen andere voorzieningen voor beschikbaar zijn.’

Een medewerker van uitvoeringsinstantie De Driemaster zorgt voor de beoordeling en uitvoering van de hulpvraag. Het bestuur van het Noodfonds is verantwoordelijk. Wanneer besloten wordt de financiële hulp toe te kennen, wordt deze rechtstreeks aan de schuldeiser overgemaakt.

Noodfonds steunen

Het Noodfonds wordt financieel gesteund door verschillende kerkelijke instanties en door Lions Alkemade. Ook bedrijven en particulieren kunnen Stichting Sociaal Noodfonds Kaag en Braassem steunen in de vorm van subsidies, donaties, giften, legaten en erfstellingen. ‘Hiermee werken zij mee aan het tot stand komen van een samenleving in Kaag en Braassem die zich verantwoordelijk voelt voor de medemens in nood.’

Vind meer informatie over Stichting Sociaal Noodfonds Kaag & Braassem via noodfondskb.nl.

advertentie advertentie