Kaag en Braassem zet manifest in om maatschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden

Wethouder Nick van Egmond Foto: Gemeente Kaag en Braassem

GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM - Met een nieuw manifest brengt gemeente Kaag en Braassem partijen bij elkaar om ambitieus maatschappelijk verantwoord opdrachtgeverschap te stimuleren en in te kopen.

Wethouder Nick van Egmond ondertekende donderdag 8 september het Manifest maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven. 'Hiermee dragen wij als overheid bij aan maatschappelijke uitdagingen, zoals een circulaire economie, het behalen van klimaatdoelen en social return', schrijft de gemeente.

Dat betekent dat de gemeente zich gaat inzetten voor een duurzame economie voor de toekomst én een plan gaat opstellen om meer werkgelegenheid te creëren voor mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt. 'Bijvoorbeeld door stageplekken aan te bieden aan mbo niveau 1 en niveau 2 studenten en om mensen uit de bijstand aan het werk te helpen. Dit is een vaste regel in ons inkoopbeleid en dus verankert in het inkoopproces.'

Planet proof

Ook milieu krijgt in gemeente Kaag en Braassem steeds meer aandacht. 'Onlangs hebben wij de aanbesteding bomen, heesters en vaste planten gepubliceerd, die voornamelijk gegund is op een ‘planet proof’ kweekproces én aandacht voor omgang met het milieu tijdens het leverproces.'

advertentie advertentie