Informatiemiddag over Leimuidse Gezonde Buurt groot succes

De bijeenkomst in Leimuiden Foto: Studio Kaag en Braassem

LEIMUIDEN - De informatiemiddag over de Gezonde Buurt in Leimuiden afgelopen woensdag werd druk bezocht. Aan de hand van verschillende posters kregen buurtbewoners en geïnteresseerden een inkijkje in de plannen van aankomend jaar.

Door het hele land waren meerdere buurten die in aanmerking kwamen om een Gezonde Buurt te worden. 'Leimuiden leende zich ontzettend goed voor dit project, omdat de sportverenigingen S.V. Kickers en T.V. Leimuiden allebei de wens hebben om hun terrein open te stellen’, aldus Ruben Mulder van het IVN. 

De Gezonde Buurt is een samenwerking van Jantje Beton, IVN, Natuureducatie, JOGG en de gemeente. Samen wordt een groene plek gecreëerd waar kinderen creatief kunnen spelen, bewoners elkaar kunnen ontmoeten en waar iedereen kan bewegen en tot rust kan komen.

Samen met buurtbewoners

Het ontwerpen van een groene plek wordt samen met de buurt gedaan. Ook bij het inrichten en onderhouden van het terrein moeten bewoners zelf de handen uit de mouwen steken.

De inloopmiddag begon om 15.00 uur met een feestelijke opening. Kinderen konden spelen op een springkussen of werden door Jantje Beton uitgedaagd voor een potje stoepranden. Buurtbewoners werd gevraagd om mee te denken over het dorp. ‘We kijken niet alleen naar de sportvelden, maar ook zeker naar de rest van het dorp. Wat mist daar nog? En wat is daar nog nodig?’

Jong en oud kwam op de middag af. En toch is dit niet de laatste mogelijkheid voor het initiatief om ideeën op te halen. Zo wordt er met ouderen naar de plannen gekeken op de woensdagochtend in de Ontmoeting en wordt er samen met IKC de Lei nog gekeken naar aanvullende mogelijkheden.

Project in stappen

Ook de risico’s worden meegenomen in het plan. Als de sportveldterreinen opengesteld worden, wie is er dan verantwoordelijk in geval van calamiteiten of vandalisme? Volgens Ruben is daar nog geen sluitende oplossing voor.

‘We doorlopen dit hele project in stappen. We zitten nu bij stap 1, ontdekken. De ontwerpsessies zijn al gepland maar tot die tijd hebben we nog de mogelijkheid om input te verzamelen vanuit het dorp. Als we gaan ontwerpen doen we dat ook met jong en oud. Zo houden we iedereen betrokken bij het project.'

De ontwerpfase is pas het begin. 'Daarna gaan we schetsen. Dan gaan daar nog wel een paar feedbackrondes van bewoners overheen. Aan het eind van het jaar hopen we te gaan bouwen,’ aldus Ruben op de informatiemiddag.

Lees ook: Leimuiden krijgt een Gezonde Buurt

advertentie advertentie