2,2 miljoen euro subsidie beschikbaar in LEADER-programma

Foto: Michel Looyenstein

GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM - Voor het platteland in de regio Hollandse Plassen is de komende jaren 2,2 miljoen euro extra geld beschikbaar om te investeren in de ontwikkeling van de plattelandseconomie, de natuur en de leefbaarheid.

De subsidie komt beschikbaar vanaf april 2024 en vindt plaats in het kader van een Europees programma dat LEADER heet. Dat heeft als doel initiatieven te ondersteunen die bijdragen aan de versterking van de economie op het platteland. Denk daarbij aan initiatieven die de agrarische sector nieuwe toekomstperspectieven bieden, zoals investeringsprojecten in een duurzame en circulaire economie.

De regio Hollandse Plassen is het gebied tussen Leiden en de grens met de provincie Utrecht en van noord naar zuid vanaf de grens met de provincie Noord-Holland tot Zoetermeer en Gouda. Kernen met minder dan 30.000 inwoners worden tot het platteland gerekend.

Bijzondere positie

Het programma neemt een bijzondere positie in. Niet Europa, Rijk of provincie bepalen het beleid, maar de inwoners van het gebied zelf. Zij stellen hiervoor een gebiedsplan op, een Lokale Ontwikkelingsstrategie. 

Dit plan is inmiddels goedgekeurd door de provincie Zuid-Holland. Nu mag het gebied het plan zelf uitvoeren. Hiervoor is een Lokale Actie Groep (LAG) gevormd. De LAG is een afspiegeling van de verschillende belanghebbenden uit het gebied. Samen bepalen zij aan welke lokale initiatieven de beschikbare subsidie wordt toegekend.

Tussen 25.000 en 125.000 euro

De toe te kennen subsidies liggen tussen de 25.000 en 125.000 euro. Voor het uitwerken van innovatieve ideeën is daarnaast een Proeftuinfonds beschikbaar met bijdragen tot 25.000 euro.

Vanaf 2 april kunnen de eerste aanvragen worden ingediend. In de aanloop daarnaartoe wil de Lokale Actie Groep in contact komen met initiatiefnemers en met hen de mogelijkheden voor en de kansen op een subsidie bespreken.

Informatieavonden

Er zijn twee algemene informatieavonden. De eerste vindt plaats op donderdagavond 25 januari bij de Witte Gravin, Kortsteekterweg 12 in Alphen aan den Rijn. Inloop is vanaf 19.30 uur. Het programma start om 20.00 uur.

advertentie advertentie