Werkzaamheden aan stoep Europaplantsoen Hoogmade

HOOGMADE - Woensdag 3 augustus starten de werkzaamheden in het Europaplantsoen. De stoep wordt opnieuw bestraat.

De stoep vanaf huisnummer 1 tot en met 6 wordt, in opdracht van gemeente Kaag en Braassem opnieuw bestraat. Om de veiligheid te waarborgen, zet Van Wijk Wegenbouw B.V. de rijbaan voor een gedeelte af. De werkzaamheden zorgen voor overlast. De woningen blijven bereikbaar voor hulpdiensten, voetgangers en fietsers. De aannemer zorgt dat de inzameling van afval gewoon kan doorgaan.

De werkzaamheden duren naar verwachting drie dagen en vinden plaats tussen 7.00 en 16.00 uur.

Hoogteverschil straat en tuin

Regelmatig zijn er wegwerkzaamheden in opdracht van de gemeente, zoals het ophogen en opnieuw bestraten van wegen en stoepen. Deze ophoging heeft gevolgen voor particuliere tuinen. De aannemer neemt geen particuliere bestrating en tuinen mee in het werk.

Het kan zijn dat daardoor een hoogteverschil ontstaat tussen het eind van voortuinen en de opgehoogde openbare weg. Het verzakken van wegen, bestratingen en tuinen is in de gemeente door de slappe ondergrond een normale situatie. De nadelige gevolgen komen voor rekening van de grondgebruiker. De inwoners zijn dus zelf verantwoordelijk voor het ophogen en laten aansluiten van hun tuin op de nieuwe opgehoogde bestrating.

advertentie advertentie