Voorlopig verscherpt toezicht op jeugdhulp in regio Kaag en Braassem

GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM - De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd houdt het aankomende half jaar verscherpt toezicht op de jeugdzorg in de regio van Kaag en Braassem. Aanleiding daarvoor zijn de bevindingen uit een onlangs gepubliceerd rapport van de inspectie. Daaruit blijkt dat kinderen met jeugdbeschermingsmaatregelen, volgens de normen van de inspectie, te lang moeten wachten op hulp.

Het inspectierapport richt zich op de Jeugdbeschermingsregio Zuid West, waar de regio's Haaglanden, Midden Holland, Zuid-Holland Zuid en Holland Rijnland onder vallen. Tot die laatste regio behoort ook de gemeente Kaag en Braassem. 'De regio Zuid West is er niet in geslaagd om tijdig passende hulp in te zetten voor elk kind met een jeugdbeschermings- en/of jeugdreclasseringsmaatregel', valt te lezen in het rapport. 'In de regio ontbreekt het aan effectieve (bovenregionale) samenwerking die nodig is op thema's als residentiële zorg en bovenregionale inkoop van hoog specialistische zorg voor kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel.'

In de aankomende zes maanden wil de inspectie tijdens het verscherpt toezicht gesprekken voeren met de regio en gemeenten. Er wordt verwacht dat elk kind met een jeugdbeschermingsmaatregel tijdig, binnen drie maanden, passende hulp krijgt. Gemeenten moeten er daarnaast voor zorgen dat bureaucratische belemmeringen worden weggenomen. 'Het proces om te komen tot passende hulp voor kinderen met een maatregel is verschillend georganiseerd en hierdoor zodanig complex, dat dit de tijdige inzet van passende hulp vertraagt', valt daarover te lezen in het inspectierapport.

Doorbraakaanpak

Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad van Kaag en Braassem per brief geïnformeerd over het verscherpte toezicht. Dat gaat zich met name richten op de zogeheten doorbraakaanpak, waarbij partijen tot een doorbraak in een casus van een kind met jeugdbeschermingsmaatregelen moet komen. 'De inspecties gaan er in het komende half jaar op toezien hoe de regio die aanpak gaat aanscherpen. De inspecties realiseren zich daarbij dat een complete oplossing binnen zes maanden niet mogelijk is, maar willen wel duurzaam resultaat zien', aldus het college.

Kaag en Braassem werkt samen met Alphen aan den Rijn aan die doorbraakaanpak. Daarin geldt een samenwerking met GO! voor jeugd, Jeugdbescherming West en William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering. Kinderen in deze doorbraakaanpak worden volgens het college van b en w goed gemonitord en krijgen voorrang op zorg. 'Voor Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem is het aantal kinderen dat op de lijst van de doorbraakaanpak staat gedaald van 27 in januari 2021 tot negen begin juni 2021 en vijf op dit moment. Van deze vijf kinderen krijgen er twee naar verwachting op zeer korte termijn de benodigde zorg', valt te lezen in de brief aan de gemeenteraad.

Maatregelen aanscherpen

Concreet wil Kaag en Braassem, samen met Alphen aan den Rijn, nu de maatregelen verscherpen om alle kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel goede en binnen redelijke termijn zorg te bieden. 'We willen de termijn van drie maanden (norm van de inspectie) verkorten. Dit moet mogelijk zijn, omdat het aantal kinderen op de doorbraaklijst doro alle inspanningen nu zeer overzichtelijk is.' Met een gericht plan van aanpak verwacht het college binnen een half jaar aan de eisen van de inspectie te kunnen voldoen, waarna het verscherpt toezicht niet meer nodig is.'

advertentie advertentie