‘Milieueffectrapport voor aanpassingen A4 nog onvoldoende duidelijk’

Gepubliceerd op 15 April 2020 om 15.43 uur

GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM - Het milieueffectrapport voor de aanpassingen aan de A4 tussen Burgerveen en de N14 moet worden aangepast op het punt van doorstroming en verkeersveiligheid. Dat adviseert de Commissie voor de milieueffectrapportage. 

Minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) van Infrastructuur en Waterstaat heeft de commissie gevraagd om het rapport voor dit project te beoordelen. 'Het milieueffectrapport brengt de milieueffecten goed in beeld. Uit het rapport blijkt nog niet in hoeverre de doelen voor doorstroming en verkeersveiligheid bereikt zullen worden, omdat deze niet kwantitatief zijn geformuleerd. Dit geldt zowel voor de A4, als voor de andere wegen in het gebied', meldt de commissie.

Het rapport laat volgens de commissie wel zien dat de voorgestelde maatregelen de doorstroming van het verkeer verbeteren, maar dat er ook meer verkeer verwacht wordt. 'Daardoor blijven er ook in de toekomst problemen met doorstroming bestaan. De commissie adviseert om duidelijk te maken of dit voldoet aan de doelstelling.'

Aanpassen

De aanpassingen aan het Ringvaart-aquaduct en de verdiepte ligging van de A4 bij Leiden zullen het grootste effect hebben op de verkeersveiligheid, meent de commissie. Het rapport maakt volgens haar nog onvoldoende duidelijk dat er ook problemen met de verkeersveiligheid blijven bestaan en of dit voldoet aan de doelstelling.

De Commissie voor de milieueffectrapportage adviseert de minister om het rapport aan te passen, voordat zij de structuurvisie vaststelt. Zo kan de minister het milieubelang volwaardig meewegen in de besluitvorming.

Lees ook: Extra rijstroken en nieuw aquaduct moeten problemen op A4 oplossen

advertentie advertentie