Kaag en Braassemse ondernemersverenigingen fuseren

KAAG EN BRAASSEM - OVA Kaag en Braassem en OVKB-Oost, de twee ondernemersverenigingen in de gemeente Kaag en Braassem, gaan verder als één vereniging. Vooralsnog gaat de organisatie verder onder de naam OVA/OVKB-Oost, totdat in 2021 een nieuwe naam is gekozen.

OVA en OVKB vinden een fusie een logische volgende stap. Beide verenigingen zeggen al op veel vlakken samen op te trekken, zoals bij het opstellen van een toekomstgerichte economische visie en in het Economisch Overleg Platform.

De fusie-ondernemersvereniging telt ruim 360 leden.

advertentie advertentie