Kaag en Braassem komt niet met richtnota: ‘Grote onduidelijkheid over hoogte algemene uitkering’

GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM - De gemeenteraad van Kaag en Braassem krijgt dit jaar geen richtnota aangeboden. Te grote onduidelijkheid over de hoogte van de algemene uitkering vanuit het gemeentefonds noemt de gemeente als aanleiding voor deze beslissing.

In de richtnota worden doorgaans de uitgangspunten voor de gemeentebegroting vastgelegd. Er staat in vermeld hoeveel geld waar naartoe gaat. Ook wordt hierin bepaald hoe hoog de gemeentelijke belastingen en heffingen maximaal mogen stijgen.

'Momenteel is landelijk grote onduidelijkheid over de hoogte van de algemene uitkering aan gemeenten. Dit komt doordat er over een aantal ontwikkelingen nog geen besluit is genomen', meldt de gemeente. Een nog nieuw te vormen kabinet dient hier een besluit over te nemen, maar dat kabinet laat voorlopig nog even op zich wachten.

Ongewenste besluiten voorkomen

Het gaat om onder meer een compensatie voor de tekorten in de jeugdzorg, het wel of niet afschaffen van de opschalingskorting en de uitkomsten van de herverdeling van het gemeentefonds per 1 januari 2023. 'Deze ontwikkelingen kunnen grote invloed hebben op de hoogte van de algemene uitkering aan onze gemeente, en daarmee op het meerjarenbeeld van onze begroting.'

Door nu geen richtnota aan te bieden, probeert de gemeente te voorkomen dat er nu ongewenste besluiten genomen moeten worden die later weer kunnen worden teruggedraaid. 'Pas in het voorjaar van 2022 zal er duidelijkheid zijn over de uitkering vanuit het gemeentefonds. Daar waar nodig worden dekkingsvoorstellen gemaakt om de begroting voor 2022 sluitend te maken', besluit de gemeente Kaag en Braassem.

advertentie advertentie