Hoogheemraadschap: houd grootvee weg van de dijken om schade te voorkomen

GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM - Houd grootvee, zoals koeien, weg van de dijken. Die oproep doen het Hoogheemraadschap van Rijnland en LTO Noord aan veehouders. De dieren kunnen de dijken kapot trappen en het is daarna de taak van de grondeigenaar zelf om dat vervolgens weer op te lappen.

Schrikdraad plaatsen op de kruin van de dijk noemt het hoogheemraadschap als een mogelijke oplossing. 'Aanleiding voor deze aanpak is dat er eerder discussie was over de onderhoudsplicht tussen Rijnland en grondeigenaren', meldt het hoogheemraadschap. Rijnland voert zelf buitengewoon onderhoud uit, waaronder dijkverbeteringen en het op hoogte brengen van een dijk. Het dagelijkse onderhoud is de verantwoordelijkheid van de grondeigenaar.

Als een dijk onderhouden moet worden, schrijft Rijnland een brief aan de grondeigenaar. 'Daarin staat welk onderhoud u uit moet voeren en binnen welke termijn.' Na het verlopen van de termijn voert het hoogheemraadschap een tweede inspectie uit. 'Als het onderhoud dan niet is uitgevoerd, of schade niet is hersteld, start Rijnland een handhavingsprocedure.'

Monitoring

Op een aantal locaties zal het hoogheemraadschap in de gaten houden door welke oorzaken er toch nog schade ontstaat aan dijken, met name op plekken waar geen grootvee meer loopt. Dit zijn onder andere twee of drie locaties langs de Does bij Hoogmade.

'Deze locaties zijn gekozen omdat de dijken in goede staat zijn er een goede kans is dat schade kan ontstaan door een andere oorzaak dan vee, bijvoorbeeld door golfslag', meldt Rijnland. De monitoring van de dijken duurt tot 1 oktober.

advertentie advertentie