Halvering bijdrage provincie voor aanpak N207 kruispunt bij Leimuiden

LEIMUIDEN - Provincie Zuid-Holland halveert haar bijdrage aan de tweede fase van het project N207 Noord - Passage Leimuiden. ‘Door de verminderde financiële situatie moeten we ons beperken tot onze kerntaken en de hoogstnoodzakelijke projecten’, schrijft de provincie in een brief aan het college van gemeente Kaag en Braassem.

Door de huidige financiële provincie moet de provincie kritisch kijken naar reserveringen in het Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur (PZI). ‘Wij hebben besloten de reservering voor de tweede fase van het project N207 Noord (Passage Leimuiden) te verlagen met €6,7 miljoen naar €7,0 miljoen’, aldus de provincie in de brief naar het college.

De provincie wijst op de geactualiseerde N207 Noord studie. Zij constateert dat met de gerealiseerde aanpassingen op het kruispunt Burgemeester Bakhuizenlaan – Dokter Stapenséastraat de situatie duidelijk verbeterd is. ‘Het resterende knelpunt op de N207 is zo beperkt dat nut en noodzaak om de eerder bedachte aanpassing (Viaductplus-variant) uit te voeren niet direct aanwezig is.’

De provincie gelooft dat het optimaliseren van de bestaande infrastructuur effectiever is, zoals bijvoorbeeld de Leimuiderbrug. De middelen die vrijvallen, reserveert de provincie voor het opvangen van de hogere kosten van de lopende PZI-projecten.

advertentie advertentie