Flink overschot voor Kaag en Braassem door extra rijksbijdrage voor opvang Oekraïners

Raadzaal gemeente Kaag en Braassem Foto: Gemeente Kaag en Braassem

KAAG EN BRAASSEM - De gemeente Kaag en Braassem sloot het jaar 2023 af met een positieve balans van bijna 7,9 miljoen euro. Dit bedrag viel zo hoog uit doordat de gemeente de afgelopen twee jaar ruim 2,6 miljoen euro meer kreeg vanuit het Rijk dan nodig, voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Het college van burgemeester en wethouders wil 6,9 miljoen euro toevoegen aan de gemeentelijke reserve. De resterende 1 miljoen euro gaat naar de uitbetaling energietoeslagen en duurzaamheid.

De achtergrond van het overgehouden geld uit de rijksbijdrage voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen is als volgt: Van de rijksbijdrage in 2022, bleef er ruim 1 miljoen over aan het einde van dat jaar. Dat voordeel is destijds niet gestopt in de gemeentelijke reserve, maar toegevoegd aan het budget van de gemeente voor 2023. Van de rijksbijdrage voor de opvang van vluchtelingen in 2023 bleef er vorig jaar 1,6 miljoen euro over, wat neerkomt op een totaal bedrag van 2,6 miljoen euro.

Omdat de gemeente in 2024 wederom een bijdrage van het Rijk krijgt, die naar verwachting toereikend is voor de uitgaven van 2024, kiest het gemeentebestuur ervoor dit overschot toe te voegen aan de reserve. De 2,6 miljoen maakt onderdeel uit van het totale budget van 7,9 miljoen euro dat is overgebleven.

Geld voor het AZC?

Bij de behandeling van de jaarrekening een week geleden, werd geopperd om een deel van het overschot over te hevelen naar de jeugdzorg. Wethouder financiën Nick van Egmond wilde hier niet in mee gaan. Volgens hem is er geen paniek, ondanks de bezuinigingen vanuit het rijk op de jeugdzorg. 'De afspraak is dat wij eenmalige voordelen in de gemeentelijke reserve/spaarpot stoppen', zegt een woordvoerder van de gemeente tegen Studio Kaag en Braassem.

Vanwege de komst van een AZC zou een deel van het overschot gebruikt kunnen worden voor het realiseren hiervan, en het opvangen van nieuwe asielzoekers. De gemeente Kaag en Braassem en de gemeente Nieuwkoop moeten samen 367 asielzoekers opvangen. Onlangs werd bekend dat de gemeenten langer de tijd nemen voor het zoeken van een geschikte opvangplek.

Geen vluchtelingen in AZC in 2025

De gemeente geeft aan dat het geld daar niet voor is bedoeld: 'Wanneer een AZC een bepaalde minimale opvang heeft, neemt het COA in principe alle organisatie en kosten op zich. Dat is ook een reden om samen te werken met gemeente Nieuwkoop voor een gezamenlijk AZC. Mogelijk wordt er van de gemeente een bijdrage verwacht in onderwijs en jeugdzorg, maar ook daarvoor heeft de staatssecretaris toezeggingen gedaan ten aanzien van compensatie van gemeenten. We verwachten niet dat er al in 2025 vluchtelingen verblijven in het AZC. Er is dus nu geen reden en onderbouwing om kosten voor een AZC te reserveren.'

Op maandag 8 juli gaat de gemeenteraad definitief stemmen over de bestemming van het positieve jaarresultaat van 2023. 

Lees ook: Gevolgen voor je portemonnee: wat verandert er vanaf 1 juli?

advertentie advertentie