Een frisse duik in kanaal of rivier, mag dat eigenlijk wel?

Gepubliceerd op 24 juni 2019 om 10.47 uur

GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM - Het kwik bereikt de aankomende dagen tropische waarden. Op verschillende manieren proberen we het hoofd koel te houden, bijvoorbeeld door een duik te nemen in een kanaal of rivier. Mag dat eigenlijk wel?

Er is geen algeheel zwemverbod voor kanalen en rivieren. Toch is zwemmen op veel plaatsen niet alleen gevaarlijk, maar ook verboden. Zwemmers in het water zijn vanaf schepen namelijk nauwelijks zichtbaar. Daarnaast kunnen schepen niet zomaar vaart minderen of uitwijken. Ook hebben grote schepen een zuigende werking in het water en veroorzaken ze sterke stromingen en draaikolken.

Om die redenen is het verboden om te zwemmen in de vaarweg van rivieren, in de buurt van wachtplaatsen of afmeerplekken voor schepen, in de buurt van een brug, sluis, stuw of ballenlijn, in en rond havens en op plekken die specifiek aangewezen zijn als verboden gebied. Bij al deze situaties riskeren zwemmers een boete van 140 euro. Ook in routes van veerponten en in snelvaargebieden mag niet worden gezwommen.

Springen van bruggen

Naast zwemmen in de rivieren duiken jongeren 's zomers ook vaak van bruggen. Het duiken van bruggen is gevaarlijk, verboden en kan ook een boete van 140 euro opleveren. De hoogte is lastig in te schatten, er kan scheepvaartverkeer onder de brug door komen en er kunnen objecten op de bodem liggen.

Voor iedereen die wel veilig wil zwemmen in natuurwater verwijzen provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat naar een speciale website over zwemwater in Nederland. Daarop valt te lezen waar veilig gezwommen kan worden en wat de kwaliteit van de verschillende wateren is.

advertentie