College legt nieuw uitvoeringsprogramma “Samen bouwen we verder” aan raad voor

GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM - Het college van B & W heeft dinsdag 25 oktober het College Uitvoeringsprogramma 2022-2026 vastgesteld en aan de raad aangeboden. Dit uitvoeringsprogramma, dat de titel "Samen bouwen we verder" heeft gekregen, is een uitwerking van het Raadsakkoord "Samen Bouwen aan de toekomst van onze dorpen".

In het programma zijn acties opgenomen op basis van de kaders die de raad in het raadsakkoord gesteld heeft. Het College Uitvoeringsprogramma vormt de basis om de komende jaren met inwoners en partners aan de slag te gaan en de ambities van de raad op te pakken. Dat vraagt, naast financiële middelen, om extra ambtelijke inzet.

Snelle acties

De acties in het College Uitvoeringsprogramma zijn verdeeld in verschillende categorieën. Met snelle acties en going concern gaat het om acties die onderdeel zijn van de huidige inzet van de gemeente. Dit noemt zij "going concern" werkzaamheden. Het college ziet het raadsakkoord als een oproep om het werk te continueren en waar nodig en mogelijk, een tandje bij te zetten, de "snelle acties". Om dit te intensiveren, vraagt het college een werkbudget van 50.000 euro aan de raad.

Speerpunten

Ook speerpunten zijn opgenomen in het College Uitvoeringsprogramma. Het raadsakkoord en het uitvoeringsprogramma strekken zich namelijk uit over een periode van vier jaar. Niet alles is te realiseren in één jaar. Omdat college en raad ambitieus zijn, zijn speerpunten benoemd. Dit zijn de acties waarop het college versneld wil inzetten om op korte termijn resultaat voor de samenleving te bereiken. Het college vraagt de raad om een budget van 600.000 euro om deze speerpunten te kunnen uitvoeren.

Knoppenmodel

Dan zijn er nog de overige acties en "knoppenmodel". Acties die om nader onderzoek vragen naar de benodigde investering, maar ook naar scenario’s en keuzes die nog uitgewerkt moeten worden. In de komende maanden worden deze acties vertaald naar de benodigde inzet en financiën. Dat vormt de basis voor een knoppenmodel. Hiermee kunnen college en raad invulling geven aan de planning en prioriteiten voor komende jaren. Dit knoppenmodel wordt in het eerste kwartaal van 2023 aan de raad voorgelegd.

Net als in 2018 bij "Focus met Ambitie" geeft het knoppenmodel de raad de mogelijkheid keuzes te maken, te prioriteren en te sturen in de ambities. Acties die bij de behandeling van het knoppenmodel nog niet zijn uitgewerkt, worden op een later moment via een apart collegebesluit behandeld.

Overige acties

Natuurlijk gebeurt er meer dan de acties die nu in het College Uitvoeringsprogramma benoemd worden. De maatschappij, en ook het werk van de gemeente, is continu in ontwikkeling. Van bestemmingsplannen tot de klimaatcrisis, van de opvang van vluchtelingen tot dienstverlening aan de inwoners.

Bespreking in raad

De raad bespreekt het College Uitvoeringsplan op de visie- en adviesavond van woensdag 2 november. Tijdens de raadsvergadering van maandag 21 november neemt de raad een besluit over het beschikbaar stellen van de financiële middelen voor de uitvoering van de speerpunten en de snelle acties uit het College Uitvoeringsprogramma.

Bekijk het programma "Samen bouwen we verder" via deze link.

advertentie advertentie